Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS)

Kurs na operatora HDS składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Praktyczna

Zajęcia indywidualne z instruktorem przeprowadzone na profesjonalnym poziomie

Teoretyczna

obejmuje szereg pojęć z różnych dziedzin, jak:

  • wiedza o dozorze technicznym
  • wiadomości ogólne o dźwigach z naciskiem na żurawie HDS
  • zasady działania oraz budowę urządzeń
  • zasady eksploatacji urządzeń
  • podstawowe zagrożenia i zabezpieczenia
  • obowiązki operatora żurawia HDS
  • zasady BHP

Przebieg szkolenia

Kurs rozpoczynamy po zebraniu min. 4 osób.

Zajęcia odbywają się w dogodnych dla kursantów terminach (także w weekendy). Termin egzaminu wyznacza UDT po wysłaniu wniosków przez kursantów, a my dostosowujemy tempo szkolenia, aby zmieścić się w czasie.

Egzamin jak i wydanie uprawnień jest na miejscu.

Wymagania

Wiek

18 lat

Wykształcenie

podstawowe

Cena

1000 zł brutto wraz z egzaminem

Egzamin państwowy przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego jest wymagany.

Po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych (uprawnia również do obsługi żurawi stacjonarnych). Są one respektowane na terenie całej Unii Europejskiej. Przedmiotowe zaświadczenie kwalifikacyjne ważne jest 10 lat.