ADR

Kurs w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych

Szkolenia

Podstawowe

  • Dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Specjalistyczne

  • W zakresie przewozu w cysternach
  • W zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1
  • W zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7

Gwarantujemy

  • Wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
  • Fachową wiedzą specjalistyczną
  • Pomoce dydaktyczne
  • Dopasowanie terminów szkolenia dla uczestników kursu
  • Państwowe zaświadczenie ADR uznawane w UE

Przebieg szkolenia

Kurs rozpoczynamy po zebraniu min. 4 osób, które zapiszą się w biurze i wypełnią wniosek o egzamin państwowy

Zajęcia odbywają się głównie w weekend (piątek, sobota, niedziela). Termin egzaminu wyznacza Urząd Marszałkowski po zebraniu 4 kandydatów, a my dostosowujemy tempo szkolenia, aby zmieścić się w czasie.

Egzamin jak i wydanie uprawnień jest na miejscu.