Kurs na wózki widłowe

kat. II WJO

Cel kursu na wózki widłowe

Nauka i zdobycie uprawnień zezwalających do kierowania wózkami jezdniowymi akumulatorowymi i spalinowymi z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG). Na naszym sprzęcie przeprowadzany jest egzamin kwalifikacyjny przez komisję z Urzędu Dozoru Technicznego

Przebieg szkolenia

Kurs rozpoczynamy po zebraniu min. 4 osób.

Zajęcia odbywają się w dogodnych dla kursantów terminach (także w weekendy). Termin egzaminu wyznacza UDT po wysłaniu wniosków przez kursantów, a my dostosowujemy tempo szkolenia, aby zmieścić się w czasie.

Egzamin jak i wydanie uprawnień jest na miejscu.

Wymagania

Kurs na wózki widłowe składa się z części teoretycznej i praktycznej w tym szkolenie z wymiany butli gazowych LPG.

Posiadamy Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Gliwicach nadzorowanego przez Ministra właściwego ds. Gospodarki uprawniającego nas do prowadzenia kursów z zakresie "Kierowca - operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym".