Szkolenie Okresowe

Szkolenie okresowe (potocznie zwane kursem na przewóz rzeczy lub osób / kod 95) uprawnia do wykonywania przewozu drogowego. Obowiązują wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy kat. C i D, którzy wykonują zawodowo przewóz drogowy. Wymagane jest jego odnawianie co 5 lat.

Szkolenie okresowe nie kończy się egzaminem.

Zajęcia trwają 5 dni. Zaświadczenie wydajemy od razu po zakończeniu szkolenia.

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych trwa 35 godzin zajęć teoretycznych. Zajęcia trwają 5 dni roboczych. Po odbytym szkoleniu aktualizujemy profil PKZ (Profil Kierowcy Zawodowego) - świadectwo kwalifikacji elektronicznie odsyłamy do Starostwa Powiatowego.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz.U. nr 235 z dnia 19.12.2006 poz. 1701 obowiązuje kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy w latach:

Data uzyskania uprawnieńData uzyskania wpisu do prawa jazdy
C1, C, C1+E, C+E
C1, C, C1+E, C+Edo 31.12.1980do 10.09.2010
od 01.01.1981 do 31.12.1995do 10.09.2011
od 01.01.1996 do 31.12.2000do 10.09.2012
od 01.01.2001 do 31.12.2005do 10.09.2013
od 01.01.2006 do 10.09.2010do 10.09.2014
Ceny szkoleń