Kwalifikacja wstępna i przyśpieszona

UWAGA KIEROWCY ZAWODOWI

W 2008 roku weszły w życie nowe zapisy zobowiązujące adeptów na kierowców zawodowych do zaliczenia tzw. Kwalifikacji Wstępnej, uprawniającej do przewozu osób i rzeczy. Dotyczą one obecnie nowych kandydatów do zawodu kierowcy. Ci którzy uzyskali uprawnienia wydane przed kategorii C, a zamierzają podjąć pracę w charakterze kierowcy ciężarówki o DMC ponad 3,5 tony, przechodzą kurs szkolenia okresowego (kiedyś - „przewozu rzeczy”) jeszcze na starych zasadach. Podobnie tyczy się to zainteresowanych zawodem kierowcy autobusu. Ci którzy uzyskali uprawnia wydane przed 10 września 2008r. mogą odbyć jeszcze „stary” kurs.

Rodzaje

Kwalifikacja wstępna

280 godzin

dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C po 19.09.2009r i mają poniżej 21 lat

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

140 godzin

dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C po 10.09.2009 i mają powyżej 21 lat

Kwalifikacja uzupełniająca

70 godzin

dla kierowców, którzy ukończyli kwalifikację wstępną w jednej kategorii i robią w drugiej mają poniżej 21 lat dla kat. C

Kwalifikacja uzupełniająca przyśpieszona

35 godzin

dla kierowców, którzy ukończyli kwalifikację wstępną w jednej kategorii i robią w drugiej mają powyżej 21 lat dla kat. C

Jak wygląda nauka

Kurs można rozpocząć w dowolnym momencie. Cały materiał został podzielony na moduły składające się z poszczególnych jednostek lekcyjnych. Po zaliczeniu konkretnej partii materiału kursant automatycznie przechodzi do następnej treści. Szkolenie odbywa się tokiem indywidualnym.

W każdy wtorek na miejscu można dodatkowo zrobić niezbędne badania psychotechniczne i lekarskie. Całe szkolenie odbywa się na komputerach w salce na miejscu. Sam kurs średnio trwa miesiąc - dwa miesiące w zależności od dostępności kursanta

Ceny szkoleń